Alkoholbehandling med Minnesotakuren – for en varig tørlæggelse

Leder du efter en effektiv alkoholbehandling til dig elv eller en af dine nærmeste, kan det nærmest ikke frarådes kraftigt nok at falde for fristelsen til at gå på antabus. Antabus er simpelt hen ikke en værdig behandling for et misbrug – det er et kemisk stof, som kan have direkte modsat effekt, og blot nedbryde krop såvel som sind i processen. I stedet bør du gå efter en behandling, som har effekt på lang sigt, samtidig med at den hjælper med at bygge menneskeligheden og selvværdet op igen.

Hvorfor er Minnesotakuren så effektiv i forbindelse med alkoholafvænning

I modsætning til andre former for alkoholbehandling, som har et ensidigt fokus på misbruget selv, tager Minnesotakuren udgangspunkt i det hele menneske bag misbruget. Ved at drage den misbrugsramtes livsverden i behandlingen og terapien, kan der skabes en holistisk orienteret behandling, hvis effekt strækker sig ud over selve behandlingsforløbet. Minnesotakurens behandlingsprincipper bygger på Alcoholics Anonymous’ (på dansk: Anonyme Alkoholikere) 12 trins program. I løbet af tolv trin når den misbrugsramte frem til sin egen personlige erkendelse og accept af tingenes tilstand, herunder forhold som magtesløshed over for stoffet samt ydmyghed over for afhængighedens alt fortærende kræfter, og bliver hermed i stand til at hæve sig over misbruget og modstå fristelserne.

Samtidig fokuseres der på at genopbygge forholdet til de mennesker, den misbrugsramte har svigtet, mens han eller hun var underlagt afhængigheden. Den misbrugsramte opfordres gennem trin otte og ni til at lave en liste over de personer, som måtte være berørt af misbruget, og gøre bod over for disse mennesker. På den måde kan de nære og kære atter komme til at fungere som støtter for den misbrugsramte, også selv om han eller hun tidligere har skubbet dem fra sig.

Hos Behandlingscenter Søby Park, hvor alle misbrugsbehandlinger tager udgangspunkt i Minnesotakuren, kan du få råd og vejledning til dit behandlingsforløb. Læs mere på https://www.behandlingscentersoebypark.dk/