Alkoholbehandling – en sag for hele familien

22 oktober 2018
Astrid Pedersen
image

Er din familie hårdt ramt af et alkoholiseret familiemedlem, eller har du en nær ven eller kollega, som har brug for professionel behandling for at komme ud af sit misbrug? Så bør du vælge et behandlingscenter, som benytter gennemprøvede metoder, og har en fast stab af professionelle behandlere tilknyttet.

Hos Behandlingscenter Stien, som ligger i det rolige og naturskønne område Tunneldalen mellem Vojens og Haderslev, er der plads til 16 beboere, alle beboere får eneværelser i de lækre bygninger, således at der er masser af privatliv og ro til at reflektere og få det bedre. Området er omgivet af smuk natur med masser af muligheder for lange gåture blandt søer og træer. Og da det anbefales, at man som misbruger kommer væk fra sit vante miljø – gerne ud i naturen – er Behandlingscenter Stien med sin kønne beliggenhed nærmest det ideelle sted at få styr på sit liv, og finde kræfterne til at bygge en ny, stoffri tilværelse op.

Behandling af alkoholmisbrug med Minnesotakuren hos Behandlingscenter Stien

Grundtanken i Minnesotakuren er, at alkoholisme og andre former for misbrug er progressive sygdomme, som kan stoppes i deres udvikling – og på, at livet kan vendes til det bedre. Dette sker igennem de 12 trin i et program, som fordrer erkendelse og accept samt bodsgang over for de, som man gennem misbruget har svigtet. Og samtidig inddrages familien som en vigtig hjørnesten i den effektive behandling, hvis mål er genopbygning af selvværd, selvrespekt og livsvilje hos den misbrugsramte gennem støtte fra de nære og kære personer i hans eller hendes liv.

Der ud over tager de professionelle behandlere, som er tilknyttet Behandlingscenter Stien, i så vidt muligt omfang hensyn til hver enkelt klients individuelle historie og bagage. Den enkeltes behandlingsforløb programlægges under hensyntagen til individuelle forhold, såvel hvad angår længde som indhold. Og er der brug for et decideret udslusnings- eller opfølgnings forløb, kan et sådant også tilrettelægges individuelt. Du kan læse mere på Behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder